Ochrona zwierząt

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:

1) ochrony przed bezdomnymi zwierzetami

- Towarzystowo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Piotrkowie Tryb. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 26, 97-300 Piotrków Tryb. (decyzja z dnia 19.11.2010 r znak: ROŚ.7663-3/10),

2) prowadzenia schronisk dla bezdomych zwierząt

- Towarzystowo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Piotrkowie Tryb. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 26, 97-300 Piotrków Tryb. (decyzja z dnia 30.10.2007 r znak: ROŚ.VII-7663/5/07).