Segregacja odpadów

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =

Ważnym elementem wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami jest selektywna segregacja odpadów komunalnych u źródła, prowadzona już w gospodarstwach domowych. Ustawodawca nakazał wprowadzenie dwóch stawek opłat dla mieszkańców. Niższą dla tych którzy będą prowadzili  selektywną segregację odpadów komunalnych oraz wyższą dla osób przekazujących zmieszane odpady. Różnica w opłatach wynika z faktu, że odpady zmieszane muszą zostać poddane segregacji przez firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów .
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej musi wypełnić deklarację w której określa wysokość ponoszonej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wpływ na wysokość opłaty ma sposób przekazywania ich firmie wywozowej (czy będzie prowadzana segregacja odpadów, czy będą one zmieszane).

Wiecej informacji dotyczących gospodarki odpadami TUTAJ (plik .pdf) lub na stronie www.mos.gov.pl .

Segregując pamiętaj też o tym, aby:

-  zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika;
-  wyrzucać butelki bez nakrętek i korków;
-  sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.

Więcej informacji o segregowaniu: www.naszesmieci.pl lub w samouczku do pobrania w załączniku na dole strony.

segreguj śmieci

Załączniki artykułu

Jak segregować śmieci (pobrań: 93)