nieruchomość niezabudowana o pow. 5,2 ha. PRZETARG 14.12.2018 r. Obniżona cena!
nieruchomość niezabudowana o pow. 1,0160 ha, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. PRZETARG 14 grudnia 2018 r. Obniżona cena!
Nieruchomość niezabudowana o pow.3,1847 ha, obszar należący do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, z preferencyjną stawką dzierżawy gruntu - 10 groszy za m2.
07-06-2018

Daleka dz. nr 412

Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,4868 ha. 
Nieruchomość niezabudowana o pow. 0,4879 ha. 
Nieruchomość niezabudowana o pow. 1,6225 ha, obszar należący do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, z preferencyjną stawką dzierżawy gruntu - 10 groszy za m2. 
Nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,2327 ha. 
Nieruchomość zlokalizowana w centrum miasta o pow. 0,3088 ha. PRZETARG 16 listopada 2018 r.
Kamienica w centrum miasta na sprzedaż